Hjem

Grundejerforeningen Grønnemosegård


FORENINGENS ARBEJDE


BESTYRELSENS HJØRNE

af  formanden Jesper Funk


Er du lige flyttet til foreningen eller ikke medlem kan du blive det for kun kr. 100 om året. Husk at tilmelde betaling til PBS så du undgår besværet med at huske betaling.

Du kan melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobilapay  Nummeret er: 90802 og husk at oplyse din adresse.


Skriv til foreningens kasserer her og oplys fulde navn, adresse og evt. email så vi kan kontakte dig den vej i fremtiden.


MAIL TIL MEDLEMMER - TILMELD DIG HER!


Vi vil gerne kunne sende informationer til dig på din mail.

Det kræver at du tilmelder dig på nedenstående link.

Vi  har stoppet med at omdele materiale, da det er både dyrt og tidskrævende.

 

Klik her for tilmelding/afmelding!


Som medlem kan du deltage i foreningens arrangementer, samt låne foreningens stige.

Du kan også blive medlem af nabolån og låne og dele ting du har med andre medlemmer af foreningen.


Foreningen varetager dine interesser over for myndigheder og holder vejsyn og hjælper med at holde kvarteret pænt til glæde og gavn for alle.

Der afholdes et årligt Sankt Hans arrangement og fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15.


Der huserer til tider indbrudstyve i kvarteret

så vær ekstra opmærksom på mistænkelige personer.

Fjern "marker"s (flasker o.lign  foran huse hvis du ser nogen). Tyvens måde at checke om der er nogen hjemme på matriklen.

Ser du at der står grønne affaldsspande foran et hus dagen efter afhentning så hjælp din nabo med at få kørt den ind igen, så tyven ikke får det for nemt.


Sørg for at dit hus ser beboeligt ud i og kig efter din nabos hus også. Især i ferie perioder og helligdage!


Har du hund så tænk på din nabo!

Tænk på din nabo når du lukker din hund ud tideligt om morgenen. Sørg for at kigge efter den og kald den ind hvis den evt. begynder at gø.


Så får du en glad nabo.!


Bier / Hvepse som sværmer kig her!.

Har de slået sig ned i din have og du ikke har lyst til at de lige bor der så kan du kontakte nogle bi-avlere som gerne kommer og tager bierne med til et sikkert nyt hjem.


Kan tage en dags tid før de er flyttet.

Typisk ganske gratis!


Klik her for at se listen over bi-afhentere/hvepse fanger

i nærheden af dig!.


Jord Dating i  Gladsaxe Kommune

Er nu erstattet af jordbasen.dk.


Har du brug for jord eller har jord du vil af med

så klik her.Vestegnens Politi og Gladsaxe vagten.


Observerer du noget som kræver hjælp.


Vestegnens politi +45 43 86 14 48

eller

Kommunens vagt  +45 20 25 75 51Støj og godt naboskab


Bestyrelsen vil henstille grundejerne til at lægge

brugen af støjende maskiner på disse tidspunkter:


Hverdage : 8-18

Lørdag     : 9-15

Søndag     : Støjfri


Idéen er, at der larmes samtidigt, og der er stille samtidigt.


Desuden at de typiske spisetider respekteres.


Denne henstilling til begrænsning er gældende fra 1. april til 1. oktober.
  

 

 

  

Byggeri på garhøj! Det går bedre nu!

 

Den 17/1-2019 har Eurodan Huse fældet det ene af de 2 store Lindetræer træer som skulle forsøges bevaret i forbindelse

med de 4 nye ældrevenlige boliger på Garhøjen.

Bygherrer gravede rødder over med forsæt og kommunen måtte bede om det blev fældet af hensyn til alles sikkerhed.

 

Udeståender med skurvogne , skilte mm

er afklaret og i orden.


Arbejdstid overholdes også.


I tilfælde af gener så kontakt bygherrer

www.eurodan-huse.dk eller gladsaxe kommune.

 

Kontakt evt.l miljøafdelingen på tlf 39575929.

 

Se regler her!


Der må udføres støjende arbejdes

i normal arbejdstid fra 7-18 man-fre

samt 7-14 lørdag. 

 

Vi har sat skilte op og omdelt information om nabohjælp.

 

Du kan tilmelde dig Nabohjælp,

samt læse mere om dette

ved at klikke her!

 

Der har igen været ubudne gæster flere steder i foreningen.

 

Husk at holde øje med dine naboers huse, samt unormal trafik i kvarteret.

 

 

Så kan mange indbrud undgås viser erfaringen!

Det er det tyve hader mest. Nysgerige blikke og spørgsmål.

 

Det er en stor hjæp med evt. video og billeder inden for gældende regler.VEJSYN 2018

Hjælp os med af holde vores kvarter pænt og nydeligt!

 

Har du observeret fejl og mangler ved fortov og vej!

 

Du skal selv indraportere dette på linket her direkte til Gladsaxe Kommune:

 

Fejl og mangler observeret!

 

BESTIL BEHOLDER TIL PAP NU!

Fra årskiftet 2019 kan parcel-rækkehuse få en beholder til pap og karton (ikke fødevarekartoner så som fx mælkekartoner)

Det vil gøre det lettere for dig at sortere dit pap fra i hverdagen, da du nemt kan opbevare det i beholderen. Beholderen skal køres ud til fortovet den dag, der bliver hentet storskrald, hvor den vil blive tømt af bilen der henter pap.

Beholderen leveres hurtigst muligt i starten af 2019.

 

Betil din beholder her på gladsaxe.dk/beholdertilpap

 

Dit ejendomsnummer kan du finde her

ois.dk

 

KOMMUNEPLAN 2017 - Vi vandt første runde!

 

Kampen for at forhindre at Kommuneplan 2017 gav mulighed for at byggespekulanter køber huse og bygger uhæmmet i 2 plan og udstykker grunde er afværget denne gang.

 

Vi skal sige tak for alle de indsigelser der er kommet. Disse har sammen med brug af nettet og læserbreve. Kontakt til byrådsmedlemmer

og anden debat gjort at ændring fra 1 1/2 plan til 2 plan er taget af bordet.

 

Det betyder at der vil ske en mere naturlig udskiftning af utidssvarende boliger til nye.

Dette skulle ske uden at påføre naboer unødige gener mht indblig , skygge mm.

 

Problemet med 2 parkerings pladser på egen grund vil dog medføre at kvarterets smukke forhaver forsvinder med tiden og erstattes af parkeringspladser. Der er stadig servitut med grønne hegn mod vej og grønne forhaver på alle grunde i vores kvarter

 

Ærgeligt men det er om de nuværende regler tilsiger!

NYHEDERKOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

SankthansAften 2019 på Garhøjen

Holmevej 9-15

søndag den 23/6-2019


Kl 20:30 spiller Jazz bandet


     Jangmark og Vinsand! (Eller anden musik)

     

Kl 21:20 Båltale


Kl 21:30 Bålet tændes og midsommersang 

synges.


Traditionen tro bliver der uddelt is til alle børn der møder op.Jubilæumsaktiviteter 2019


  • Søborghovedgade i historisk perspektiv, vandretur – maj måned, sent eftermiddagsarrangement
  • Loppemarked og lege for alle på Garhøj med fælles kage- og kaffebord - d. 23. juni (kl. 13:00 til 16:30).
  • Sankt Hans aften på Garhøj med båltale og musik.
  • Historien om vejen til vores område og kvarter gennem 100 år, vandretur – aug./sept., sent eftermiddagsarrangement.
  • Deltag i brygningen af jubilæums øl i anledning af vores 100 års jubilæum – september måned.
  • Fest for markering af vores jubilæum – sept./oktober måned
  • Markering af udgivelsen af foreningens jubilæumsskrift – novemberAktiviteterne annonceres via hjemmesiden og der udsendes advisering via e-mail.

Tilmel dig til email her på siden.

  

SENESTE ARRANGEMENTER

Generalforsamling

Den 19-3-2019 KL 17 - 21

 

For 100 år siden blev vi stiftet og det vil vi gerne markere med en række arrangementer her i 2019.
Som det første inviterer vi til den årlige generalforsamling, som i år bliver lidt af en fest
med nedenstående program.


Klik her for program.


Tid og sted:
Tirsdag den 19. marts 2019 i Søborgmagle Kirkes lokaler.
Grønnemose Alle 77 , 2860 Søborg.


Program:
Dørene blev åbnet kl 17:00.


Vi dækkede op til fælles spisning og der bev vist en film i anledning af vores 100 års jubilæum.

Filmen handler om den udvikling der er sket siden området blev udstykket.

Der blev serveret smørrebrød til de voksne og pølsehorn til børn.
Dertil drikkevarer.


Generalforsamling 2019

Før filmen og efter fællesspisningen afholdtes vores GF efter vedtægterne og vi slutter med kage og kaffe.


Tak til alle fremmødte til GF og dette års første arrangement i anledning af vores 100 års jubilæumFastelavn på Garhøjen. Holmevej 9-15

 

Lørdag den 2 Marts 2019 kl. 14.00

 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer med børn/tilknyttede børn

på Garhøj - Holmevej 9-15

 

Præmier til kattekonger og -dronninger

 

Godteposer blev uddelt til alle børnene og

fastelavnsboller til de voksne

 

Der var igen i år et godt fremmøde og kattekonger og dronninger blev uddelt.


SankthansAften 2018 på Garhøjen

Holmevej 9-15

lørdag den 23/6-2018


Kl 20:30 spillede Jazz bandet


     Jangmark og Vinsand!

     

     Det var super godt og hyggeligt.!


Kl 21:20 Båltale af byrådsmedlem Torben Madsen (Ø)

    Her blev der talt om vigtigheden af at passe

    på Gladsaxe og styrke fælleskabsværdier.

    Der bliver et stigende pres på områder i Gladsaxe

    for at skaffe boliger til alle.

    Der skal ses på hvordan dette kan ske uden af Gladsaxe

    mister sit særpræg og villa kvarterer spoleres.


Kl 21:30 Bålet som i år blev et bålfad med røgkanon blev tændt

    og alle sang med på den udleverede midsommersang.


Traditionen tro blev der uddelt is til alle børn og

pga. fremmødet også til de voksne.


Vi takker alle der deltog og gjorde arrangementet til et

rigtig hyggeligt et og stor tak til bestyrelsens medlemmer

for at gøre dette muligt.


Stor tak til musikken som spillede rigtig godt

samt Torben Madsen for den flotte tale.


Tak til alle fremmødte og ros til at der blev ryddet fint op.

Det forsvundne bålfad er dukket frem igen.

Tak for at levere det tilbage.


Generalforsamling 2018


Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30-22:00


Blev afholdt i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77.

Der var desværre ikke det store fremmøde

men dem der kom fik et godt foredrag om stjerner og fik lært om diverse aps og programmer der kan hjælpe i stjernevrimlen.

Generalforsamlingen forløb som planlagt og alle poster blev genbesat af de opstillede kandidater.


Se referat ved at klikke her!


Fastelavn 2018

Lørdag den 24/2 kl 14:00 afholdt vi igen fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15

Der var igen boller til de voksne og slikposer til børnene, samt

fastelavnsris til de heldige katte konger og dronninger. I alt 110 var tilmeldt og vi takker

for den store opbakning og håber alle hyggede sig i det gode vejr.


Øl fra

"Lær at brygge din egen øl skal fortæres"

Den 11/1-2018 kl 18:00  fik vi smagt på den hjemme bryggede øl og fik god mad til.

Tak til deltagerne for et hyggeligt arrangement
Copyright 2013 © All Rights Reserved