Hjem

FORENINGENS ARBEJDE

 

BESTYRELSENS HJØRNE

af formanden Jesper Funk

 

Er du lige flyttet til foreningen eller ikke medlem kan du blive det for kun kr. 100 om året. Husk at tilmelde betaling til PBS så du undgår besværet med at huske betaling.

Skriv til foreningens kasserer her og oplys fulde navn, adresse og evt. email.

Som medlem kan du deltage i foreningens arrangementer, samt låne foreningens stige.

 

Foreningen varetager dine interesser over for myndigheder og holder vejsyn og hjælper med at holde kvarteret pænt til glæde og gavn for alle.

Der afholdes et årligt Sankt Hans arrangement og fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15.

 

Der huserer til tider indbrudstyve i kvarteret

så vær ekstra opmærksom på mistænkelige personer.

Fjern "marker"s (flasker o.lign foran huse hvis du ser nogen). Tyvens måde at checke om der er nogen hjemme på matriklen.

Ser du at der står grønne affaldsspande foran et hus dagen efter afhentning så hjælp din nabo med at få kørt den ind igen, så tyven ikke får det for nemt.

 

Sørg for at dit hus ser beboeligt ud i og kig efter din nabos hus også. Især i ferie perioder og helligdage!

 

Har du hund så tænk på din nabo!

Tænk på din nabo når du lukker din hund ud tideligt om morgenen. Sørg for at kigge efter den og kald den ind hvis den evt. begynder at gø.

 

Så får du en glad nabo.!

 

Har du observeret fejl og mangler ved fortov og vej!

 

Du kan nu selv indraportere dette på linket her direkte til

Gladsaxe Kommune: vejpark@gladsaxe.dk

 

Fejl og mangler observeret!

 

 

Bier / Hvepse som sværmer kig her!.

Har de slået sig ned i din have og du ikke har lyst til at de lige bor der så kan du kontakte nogle bi-avlere som gerne kommer og tager bierne med til et sikkert nyt hjem.

 

Kan tage en dags tid før de er flyttet.

Typisk ganske gratis!

 

Klik her for at se listen over bi-afhentere/hvepse fanger

i nærheden af dig!.

 

Jord Dating i Gladsaxe Kommune

Er nu erstattet af jordbasen.dk.

 

Har du brug for jord eller har jord du vil af med

så klik her.

 

 

Vestegnens Politi og Gladsaxe vagten.

 

Observerer du noget som kræver hjælp.

 

Vestegnens politi +45 43 86 14 48

eller

Kommunens vagt +45 20 25 75 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDER

 

 

 

 

 

  • KOMMUNEPLAN 2017 vil ændre dit kvarter.

”Kommunen åbner i ny plan op for, at grunde større end 1000 m2 kan bebygges med dobbelthuse i 2 etager. Hvis vi ønsker det begrænset kræver det, at vi aktivt ytrer os.

 

Boligejer mistede en halv milion på lokal plan. Se konsekvenser det kan få her!

 

Det vil betyde at 36 procent af matriklerne i vores kvarter kan komme til at blive til dobbelthuse/række i 2 etager og ikke 1.5 plan som nu. Uden du kan gøre noget ved det når solen forsvinder på din anlagte terrasse og der kommer direkte indkig i din have.

Forhaver ændres til parkeringspladser.

Mere trafik og støj.

Giv os derfor din mailadresse snarest, så vi kan holde dig orienteret, herunder hvornår der er muligheder for at tale med politikerne. Skriv til formanden, hvis mailadresse ses andetsteds på denne indbydelse”

 

Klik her for at oplyse din email.

 

Vær i øvrigt opmærksom på at der i forhold til Kommuneplanen holdes to debatmøder, hvor også I grundejere er velkomne. Læs mere om Kommuneplanen, som får indflydelse på dit boligområde på www.gladsaxe.dk/kommuneplan

2017.

Møde afholdes i Rådhushallen den

3 april kl. 19-21 Grønne Gladsaxe.

 

6 april kl. 19-21 Bæredygtige byområder.

 

2 plan Dobbelthuse,Rækkehuse Fortætning af byggeri. Vil rammme alle i området nær

en grund på over (1000) m2. Farvel til servitutter der gælder i dag.

 

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 25. april 2017. Høringssvar kan sendes til byplan-dinmening@gladsaxe.dk

 

  • Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 248 for boliger på Holmevej 9-15 og Tillæg 21 til kommuneplan 2013.

 

  • Vil du klage over den endelige vedtagelse af lokalplan 248 og tillæg 21,

har Nævnenes Hus præciseret,

at klager skal indberettes med digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

 

Så jeg vil for god ordens skyld henvise til klagevejledningen på kommunens hjemmeside:

 

Klage vejledning klik her.

 

Klage frist 4 uger fra vedtagelse den 18/1-2017 er forbi.

 

  • Hvad handler planerne om?

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg tilvejebringes

for at give mulighed for at opføre 4rækkehuse på ejendommen Holmevej 9-15.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse på Holmevej 9-15

opføres som en attraktiv og senioregnet rækkehusbebyggelse.

Lokalplanen udlægger to delområder, hvor delområde 1 udlægges

til tæt-lav boligområde. Der kan opføres maksimalt 4 boligenheder i 1 etage.

Bebyggelsen skal indrettes som senioregnede boliger,

og der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

 

Bebyggelsesprocenten fastsættes, så den modsvarer det tilstødende villakvarter.

 

For at sikre bronzealderhøjen Garhøj udlægges delområde 2.

Delområdet 2 omfatter arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen

for Garhøj og må kun benyttes til grønt areal til brug for hele

det omkringliggende kvarter til ophold, leg og festligholdelse som hidtil.

 

Området er i kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 16F1.

Rammeområdet er udlagt til rekreativt grønt område.

 

Delområde 1 i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der derfor udarbejdet kommuneplantillæg 21, der muliggør,

at delområdet kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

 

Delområde 2 vil fortsat være dækket af rammeområde 16F1.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

 

Sankthans den 23/6 2017 på

Garhøjen Holmevej 9-15

 

Årets program er.

 

Kl. 20.30 Musik med "STOP 1 Halv".

De leverede en masse god live musik

Håber vejret er med os i år.

 

kl. 21.20 Båltale

 

kl. 21.30 Bålet bliver tændt og der bliver sunget midsommervisen.

 

Der er gratis is til børnene igen i år.

 

 

Vi har sat sidste skilte op og omdelt informatio om nabohjælp.

 

Du kan tilmelde dig Nabohjælp,

samt læse mere om dette

ved at klikke her!

 

Husk at holde øje med dine naboers huse, samt unormal trafik i kvarteret.

 

Så kan mange indbrud undgås viser erfaringen!

Det er det tyve hader mest. Nysgerige blikke og spørgsmål.

 

Det er en stor hjæp med evt. video og billeder inden for gældende regler.

 

SENESTE ARRANGEMENTER

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2017

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19.30

i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77.

 

Tak til alle de fremmødte.

 

- NaboLån gennem gang.

- NaboHjælp hvad nu.

- Kommuneplan 2017 og konsekvenser

for vores område.

 

Husk mød op den 6 April kl 19-21 i Rådhushallen til Bæredygtig Byområder

eller find dig i at du får 2 etages dobbelthus som Nabo og du bliver en halv milion til en hel million fattigere!

 

Det er dit valg hvis du vælger sofaen!

 

Efter generalforsmalingen blev der holdt

et godt foredrag om Belgisk Øl.

 

Fastelavns Arrangement Lørdag

den 25/2- 2017

på Garhøjen Holmevej 9-15

 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer

med børn/tilknyttede børn

 

Præmier til kattekonger og -dronninger

 

Godteposer til alle børnene

 

Fastelavnsboller til de voksne

 

Igen i år var det et populært arrangement

og vi nåede at slutte inden regnen kom til søborg.

Tak for den store opbakning.

 

 

Sankthans den 23/6 2016 på

Garhøjen Holmevej 9-15

 

Det blev i år et meget beskedent arrangement da det druknede i regn.

 

Årets program var.

 

Kl. 20.30 Musik med "STOP 1 Halv".

De leverede en masse god musik i det regnfulde vejr. Vi har aftalt at de kommer igen næste år så alle kan få en chanche for at høre disse skønne gutter live!

 

kl. 21.20 Båltale ved Lars Abel.

lars Abel fra de konservative gav en fin tale i læ af regnen og garanterede at der ved eventuel bebyggelse af ældre boliger vil blive taget hensyn til pladsens historie så vi forsat kan holde arrengementer på garhøj i fremtiden. Stop at planer om byggeri og frasalg kunne der ikke findes flertal for præcis som vi havde forventet ville ske!

 

kl. 21.30 Bålet blev tændt og det dejlige tørre brænde fra beboer på Højvangen gjorde at det blev et flot og hurtigt bål. Midsommersangen blev sunget i regnen og børn og tilbageværende voksne kunne få en dejlig økologisk jordbør/vanilie is som smagte fantastisk. Tak til Kvickly for de gode is!

 

!!!! INGEN SALG AF ØL OG VAND I ÅR !!!!!

 

Vi takker for dem der alligevel vågede sig ud i det dårlige vejr og støttede op om arrangementet!

 

 

Rundvisning i Høje Gladsaxe den 2/6 kl 18-19:30.

 

Vi mødtes kl. 18 ved den store gule trappe bag ungdomsskolen på Vandledningsstien

 

Der blev vist rundt og talt i rundvisningen om området omkring vandlednings projektet.

 

 

General forsamling Torsdag den 31/3 2016

 

Grønnemose Allé 77 , 2860 Søborg

 

I år fik vi besøg af Den friske anlægsgartner,

som havde konsulent med fra Gladsaxe Kommune.

 

Se http://www.denfriske.dk for inspiration.

 

Indlæg om lokal håndtering af regnvand.

 

Se referat her

 

 

Fastelavn Lørdag den 6 februar 2016 kl 14:00

på Garhøjen Holmevej 9-15.

 

Slikposer til tilmeldte børn og fastelavnsboller

til de tilmeldte voksne.

 

Præmier til katte konge og katte dronning.

 

Der var i år færre deltager end der plejer.

Ca 50 voksne og 50 børn i 3 aldersgrupper.

Pga vejrudsigten var tønderne ikke lagt med våde aviser men alligevel tog det en og en halv time af få bugt med de 5 tønder og 1 paptønde.

Der var glade vindere af konge og dronninge præmierne og alle gik hjem med gode fastelavnsboller og slikposer.

 

Tak til alle de fremmødte!

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved