Aktiviteter

Aktiviteter i foreningen


I Grundejerforeningen afholdes en række forskellige aktiviteter. De mest kendte er de meget velbesøgte fælles arrangementer som Sankt Hans og tøndeslagning til fastelavn.

 

Hvert år i marts måned afholdes generalforsamling, hvor status for året fremlægges og mulighed for indsendelse af nye forslag, som bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år. Samme aften er der oplæg udefra om emner, der berører grundejerne. Tidligere har vi haft indlæg om håndtering af regnvand på egen grund (Nordvand); sikring mod tyveri (Politiet); Gladsaxes historie (Lokalhistorisk forening); podning af æbletræer (gartner).


I årets løb arbejder bestyrelsen med en række aktiviteter såsom deltagelse i grundejerforeningernes møde med kommunen; ad hoc møder med kommunen (fx om Høje Gladsaxevej); vejsyn i foreningens område; deltagelse i interesseorganiationen Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe plus de løbende bestyrelsesmøder.


Læs mere om aktiviteterne i foreningen her

Aktiviteter i området


Vi bor i et rigtigt dejligt område, hvor der er mulighed for masser af aktiviteter. Den fredede Utterslev mose er et populært mål for mange ture, men der er også mange andre muligheder. Læs videre her