Bestyrelsens hjørne

Bestyrelsens hjørne

Vejsyn 2013


Bestyrelsen foretager en gennemgang af veje og stier i foreningens område i uge 23. 


Årsagen til at bestyrelsen bruger tid på et vejsyn, er ønsket om aktraktivt område, som løbende bliver holdt vedlige og er nemt at færdes i. Vi kan konstatere, at det gør en forskel at identificere problemerne og kommunikere til de ansvarlige om at rette op på problemerne.


Forpligtigelser står beskrevet på følgende side på vores hjemmeside:  Vejsyn

Tidligere indlæg

Nordvand graver i området - marts 2013


Nordvand er igang med et stort projekt i foreningens område. Det giver gener for os grundejere, da det kan være svært at komme frem - både på veje og fortove. Men forhåbentlig når projektet er afsluttet (måske start 2014), så skulle vi være bedre rustet mod kraftige regnskyld. Ideen er nemlig at separere det beskidte spildevand fra regnvand. I dag ledes begge dele i samme rørledning. Al vand fra vejene vil blive ledt til den nye regnvandledning, men grundejerne har også mulighed for at tilslutte sig. Fordelen vil være at ens egen kloakledning dermed aflastes med deraf følgende lavere risiko for oversvømmelse af kælderen.