Foreningen

Historien om foreningen


Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.


Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde.

Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.

I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhuse.

Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960.

Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.

Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.

Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.

Garhøj er en gammel fredet gravhøj og området bliver brugt til fastelavn og sankthans og andre af foreningens arrangementer.

I 1930 blev der lavet en talerstol som er blevet flittigt brugt og der blev afholdt markeder og bal på området


Veje der helt/delvis er tilknyttet grundejerforeningen.

Daltoftevej

Dalen

Grønnemose alle

Grønnemosen

Helleskrænten

Holmevej

Højvangen

Nordtoftevej

Toppen


Sammen med de andre grundejerforeninger i Gladsaxe


Grundejerforeningen er med i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe.

Vi deltager i dette samarbejde for at skaffe os øget indflydelse på emner, der påvirker grundejere generelt i Gladsaxe.

Sammenslutningen deltager i en række møder med Gladsaxe kommune og taler grundejernes sag.


Sammenslutningens hjemmeside

Grundejerforeningens formål


Grundejerforenings formål er at varetage  medlemmernes interesse i alle fælles anliggender. Det betyder blandt andet kontakt til myndigheder,  afholdelse af arrangementer, udlejning af fælles materiel mv.Tilmelding til nyhedsbreve

Grundejerforeningen har løbende nyheder, som du kan modtage, hvis du tilmeldiger dig vores nyhedsbrev.


Tilmeld ved at sende mail her

Tilmelding til nyhedsbrev

         Foreningens blog

Her kan du lave indlæg som du synes alle kan have glæde af.


Http://Blog.groennemosegaard.dk

    Spilleregler i grundejerforeningen

Vi bor i et dejligt område, hvor der er mulighed for store udfoldelser og et dejligt liv.

Da vi ikke bor langt ude i en svensk skov, hvor man er helt alene, så har politikkerne været så flinke at lægge en række retningslinjer for, hvorledes vi skal agere omkring en række forhold. Det drejer sig om bl.a. om støj, fortove, hække, husdyrhold og røg.