Vejsyn

Vejsyn


Bestyrelsen går igennem foreningens veje og fortove (typisk i foråret/forsommeren) for at se på, hvor der er brug for opretning. Nogle fejl skal rettes af kommunen, og nogle skal rettes af grundejeren.

Årsagen til at bestyrelsen bruger tid på et vejsyn, er ønsket om aktraktivt område, som løbende bliver holdt vedlige og er nemt at færdes i. Vi kan konstatere, at det gør en forskel at identificere problemerne og kommunikere til de ansvarlige om at rette op på problemerne.

Kommunen informeres om de problemer, som findes ved vejsynet.

Kommunen har pligt til at holde vejen, vejbump, flisebelægningen (ingen huller eller pludselige forhøjelser), undgå for høje stophaner og lignende.

Grundejeren er forpligtiget til at holde hække, træer og anden beplantning langs fortovet tilbageskåret til skel (findes typisk på bagkanten af elmaster). Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov på min. 2,8 m (og over kørebane på min. 4,0 m). Grundejerforeningens bestyrelse har bestemt ikke at informere kommunen om beplantning, der går ud over skel, hvis beplantningen ikke overskrider flisekantens start. Hele fortovet skal være gangbart, dvs. at alle fliser i fortovet bredde skal være ryddet for græs og jord (dog ikke de specielle SF-sten til græs yderst mod vejen).

Man kan få tilladelse hos vejmyndighederne til midlertidig brug af en del af fortovet til oplag. Det skal dog fortsat være muligt at komme forbi som fodgænger, også med barnevogn og kørestol. Materialerne skal fjernes hurtigst muligt i henhold til den tilladelse, man har fået. Identificeret oplag kommunikeres til kommunen.

Tidligere vejsyn


Nedenfor finder du tidligere vejsyn udført i foreningens område.


Vejsyn 2012

Vejsyn 2011


Hvad siger loven


Som grundejer har man visse forpligtelser, som er lovmæssigt bestemt. Man kan læse nærmere om dette  her:


Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Andre kilder til hvad man bør gøres som grundejer

Bolius har skrevet en artikel om hvilke pligter, man har som grundejer.


Bolius: Generelt om dine pligter som husejer


Vejsyn hurtig