Velkommen til Grundejerforeningen Grønnemosegaard.


Historie om foreningen.
Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.


Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde.


Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.


I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhus, samt nye og moderne type huse.


Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960.


Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.


Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.


Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.


Garhøj er en gammel fredet gravhøj og området bliver brugt til fastelavn og sankthans og andre af foreningens arrangementer.

Man kan besøge toppen af Garhøjen via trappen der er og der er gyngestativ og boldbane på pladsen.


På garhøjen er den gamle børnehave og de tilhørende boliger blevet revet ned og der er opført 4 nye rækkehuse.

Boligerne er opført som ældrevenlige boliger med egen have og har dispensation for antal af parkerings pladser.


I 1930 blev der lavet en talerstol som er blevet flittigt brugt og der blev afholdt markeder og bal på området samt sankthans taler.


Veje der helt/delvis er tilknyttet grundejerforeningen.


Daltoftevej
Dalen
Grønnemose alle
Grønnemosen
Helleskrænten
Holmevej
Højvangen
Nordtoftevej
Toppen


Oplys navn og adresse samt e-mail ved indmeldelse.

Kontingent 100 kr pr år!


Du kan også melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobilapay.  Nummeret er: 90802 og

husk at oplyse dit navn og adresse samt email ved betaling.

Vores Forening

01

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at klikke her


04

Støj - Vis hensyn

 

Bestyrelsen vil henstille til at lægge brugen af støjende maskiner på disse tidspunkter.

Hverdage :  8-18

Lørdag       :  9-15

Søndag      : Støjfri


Sørg for at der larmes samtidigt, og er stille samtidigt om muligt.


Denne henstilling til begrænsninger er gældende fra 1. april til 1. oktober.


07

Højegladsaxe Park


Har du prøvet at besøge den nye hunde løbegård ?. 

Har du været over og se de 3 Naturheste der er sat til at afgræsse området og den fritlagte kalkklippe og kilde ?. 

Gå over broen for enden af Grønnemose Alle og nyd området.

 


10

Dyrehold


Har du dyr så er det vigtigt at disse ikke er til gene for dine  naboer.


Se Gladsaxe kommunes hjemmeside for regler for dyrehold. 


02

Lån foreningens store stige med tag bøjle

 

Du kan skrive til Søren Færch her og aftale hvor og hvordan.

05

Afbrænding i have

 

I gladsaxe kommune er det ikke tilladt at brænde haveaffald af.


Hygge bål er tilladt så længe dette ikke generer naboen.


Brug genbrugsstationen til at komme af med haveaffald.

08

Vej og Fortov

 

Bestyrelsen går årligt vejsyn.

Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov ryddet og fri for beplantning , samt sørge for at der er fri passage, og at træer ikke skygger for belysning.

Oplever du fejl og mangler ved vej og fortov samt andet, så brug appen Tip Gladsaxe til at indberette dette.

Det er så kommunens ansvar at udbedre dette.

Du kan også gå på Gladsaxe kommunes hjemmeside og tippe kommunen den vej.

11

TDC og GIGABIT


I forbindelse med nedgravning af fiber så ser vi at arbejde udføres af svingende kvalitet når fliser mm lægges igen.

Oplever du under og efter opgravning at ting ikke udføres korrekt så

tip gladsaxe på deres hjemme side eller brug appen Tip Gladsaxe.


Se Tip Kommunen eller hent Tip Gladsaxe app fra

Android App  eller Iphone App

03

Sammen står vi stærkere

 

Grundejerforeningen er medlem af Sammenslutningen af grundejerfoereninger i gladsaxe.

Sammenslutningen deltager i en række møder med Gladsaxe kommuner og taler grundejerenes sag

06

Brændeovne

 

Har du brændeovn så sørg for kun at fyrre med tørt brænde eller andet lovligt brandbart materiale.


I forbindelse med fremtidige hushandler er der vedtaget en skrotnings ordning pr 1/4-2021 af brændeovne fra før 2003.

Skal fjernes eller udskiftes med ny.

Man har et år fra underskrift af skøde.


Kakelovne,antikke ovne og åbne pejse er undtaget af ordningen.


09

Parkering i området

 

Gladsaxe kommune tillader parkering med 2 hjul på fortov såfremt der er fri passage for gående. 

Se regler ved at klikke her.

Parkering tilladt på vej med trailer og campingvogn (max 2000 kg) hvis det er max 24 timer.

Sørg for at parkere så udryknings kørertøjer har fri pasage.

Sørg for at parkere i kørselsretning og ikke foran udkørsler, sving og brandhaner mm.Vores forening er en frivillig forening med over 270 medlemmer. 

Vi sørger for at at vores område forbliver et skønt sted at bo. Vi holder arrangementer som fastelavn,sankthans og sociale arrangementer.

Vi sørger for at påvirke Glassaxe Kommunes lokal planer.

Vi er med i Sammenslutningen af grundejer foreninger og deltager i deres arbejde.

Over 300 matrikler i vores forening. Foreningen dækker disse veje.

Daltoftevej,Dalen,Grønnemose 

Grønnemosen,Helleskrænten

Holmevej,Højvangen

Nortoftevej,Toppen

Vores bestyrelse.Bestyrelsen består pt. af 7 medlemmer.

Udtalelser

"På grund af fortætning så er vores bolig område presset som aldrig før.

Hjælp os med at sætte en bremse på yderliger fortætning i vores hyggelige forening!"


Jesper Funk - Formand

"Hjælp mig som kasserer med at holde vores informatioer aktuelle. Meddel ny ejer og sørg for at vi har en valid email addresse vi må kontakte dig på. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og husk at tilmelde betaling til PBS.

Det vil lette mit arbejde meget."


Nina Hanberg - Kasserer

Galleri