Vores Forening Seneste Nyt

Stor tak til alle der deltog og gjorde fastalavns arrangementet den 10-2 hyggeligt og godt.


Vi har måtte flytte generalforsamlingen en enkelt da da Kirken alligevel ikke havde plads til os.

Der er istedet  i år Generalforsamling torsdag den 21 marts 2024 fra kl 18:00. GF starter kl 19:00

(Spisning, Generalforsamling og foredrag) Spisning kræver tilmelding.

Vi beklager meget og sender ny indkaldelse ud.


Se hele programmet og tilmeld dig under arrangementer.


I skulle nu have fået foreningens jubilæums skrift i din postkasse.

Hvis du mod forventning ikke modtager denne så kan du melde dig ind i foreningen via vores

hjemme side og få denne når du har betalt dit kontingent. 


Nyt om tvangs indefrysning af stigning i grundskyld.

 

Hvordan kan jeg betale og und gå rente på indefrosset stigning i grundskyld samt indfri allerede nu.


Til Ejendomsskat Postkasse har fået denne besked fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger.


Som repræsentant for grundejerne i Gladsaxe kommune synes vi, at der er et behov for at kommunen sender alle
grundejere information i e-Boks om de nye muligheder, som man har i dag med den i 2018 indførte tvangs indefrysning
af stigningen i grundskyld. Ganske som kommunen dengang sendte information om indefrysningen af stigningen i grundskyld,
som var tvunget for alle, for som det hed dengang, ville det give for meget administrativ bøvl,
hvis de enkelte kunne vælge indefrysningen eller ej.

Det kan man nu i dag, hvor der fra den 1/1 2024 tilskrives renter til det indefrosne beløb,
som hidtil har været rentefrit.
Hvert år har man fået en oversigt over størrelsen af det indefrosne beløb i forbindelse
med årets indkaldelse af
grundskyld til kommunen. Det er sket for sidste gang i år, da grundskylden
i fremtiden opkræves af staten via selvangivelsen.

Informationen bør omfatte følgende to forhold, hvor jeg har tilføjet egne erfaringer:
•Man kan vælge at betale det indefrosne beløb, eller en del af det, fra 2018 til og med 2023,
hvis man ikke ønsker at have en voksende gæld til kommunen takket være rentetilskrivningen.
En præcis og detaljeret beskrivelse af, hvordan man kan give udtryk for, at man ønsker at indfri gælden,
og hvordan den indbetales, ønskes, således at man uden besvær og et stort tidsforbrug føres direkte
til det relevante sted. Udover at henvise til borger.dk, hvor man får en side med en masse valgmuligheder,
men intet om indfrosset grundskyld, bør der være en henvisning til hvordan man kommer videre.
Først da jeg i søgefeltet skrev "indefrosset grundskyld" kom jeg til det rigtige sted.
•Man kan også vælge ikke at få indefrosset fremtidige stigninger i grundskylden fra 2024 og fremover.
Det kan ske via skat.dk ved at gå ind på "forskudsopgørelsen" for 2024 og ved at gå ned på siden, der vises,
og klikke på adressen for ens ejendom, hvorved der kommer en side frem, hvor man kan Tilvælge/Fravælge
indefrysning af fremtidige stigninger i grundskylden. Når man har indtastet sit valg,
går man ned på siden og klikker på "Registrer". På den fremkomne side går man nederst på siden og
klikker på "Beregn" (selvom der jo skal beregnes noget, da ingen beløb er ændret).
Når beregningen er afsluttet, går man nederst på siden og trykker på "Godkend"
Først da vil ens ønsker være registreret i systemet.

I håbet om, at kommunen vil følge min opfordring, vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytårSeneste fjernvarme nyt se her.

Fjernvarme i foreningen kan du se status på https://gladsaxefjernvarme.dk
Velkommen til Grundejerforeningen Grønnemosegaard.


Vi ønsker alle vores medlemmer et godt efterår. Der er gang i undersøgelse om tilslutning til fjernvarmenettet. Se rubrik 3!


Historie om foreningen.
Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.

Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde.

Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.


I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhus, samt nye og moderne type huse. Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960. Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.


Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.


Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.


Garhøj er en gammel fredet bronzealdergravhøj og området bliver brugt til fastelavn og sankthans og andre af foreningens arrangementer. I 1930 blev der lavet en talerstol som er blevet flittigt brugt og der blev afholdt markeder og bal på området samt sankthans taler.

Man kan komme op på toppen af Garhøjen via trappen og nyde udsigten helt ud til Øresund. Desuden er der gyngestativ og boldbane på pladsen.


Ved Garhøjen er tidligere bygninger blevet revet ned i 2019 og erstattet med  4 nye rækkehuse. Boligerne er opført som ældrevenlige boliger med egen have og har dispensation for antal af parkerings pladser.


Veje der helt/delvis er tilknyttet grundejerforeningen:

Daltoftevej, Dalen, Grønnemose alle, Grønnemosen, Helleskrænten, Holmevej, Højvangen, Nordtoftevej og Toppen. 


Vi opfordrer dig til at melde dig ind i foreningen, hvis du er beboer i vores Grundejerforenings område. Oplys navn og adresse samt e-mail ved indmeldelse. Kontingent 100 kr pr år!


Du kan også melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobile-pay. 


Klik på  nummeret her: 90802 og betal direkte via mobile pay  og husk at oplyse dit navn og adresse samt email ved betaling. 


Foreningens fantastiske 100 års jubilæums skrift kan du se ved at klikke her!

01

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at klikke her


04

Støj - Vis hensyn

 

Bestyrelsen henstiller at man kun  bruger støjende maskiner på disse tidspunkter.

Hverdage :  8-18

Lørdag       :  9-15

Søndag      : Støjfri


Sørg for at der larmes samtidigt, og er stille samtidigt om muligt.


Denne henstilling til begrænsninger er gældende fra 1. april til 1. oktober.


07

Høje Gladsaxe Park


Har du prøvet at besøge den nye hundeløbegård ? 

Har du set de 3 Naturheste der er sat til at afgræsse området og den fritlagte kalkklippe og kilde ? 

Gå over broen for enden af Grønnemose Alle og nyd området.

 


10

Dyrehold


Har du dyr så er det vigtigt at disse ikke er til gene for dine  naboer.


Se Gladsaxe kommunes hjemmeside for regler for dyrehold. 


13

Facebook Grupper

Her har du link til lokale facebook grupper.


Du skal anmode om medlemskab af bestyrer. 


02

Lån foreningens lange stige med tagbøjle

 

Du kan skrive til Søren Færch her og aftale hvor og hvordan.

05

Afbrænding i have

 

I Gladsaxe Kommune er det ikke tilladt at brænde haveaffald af.


Hygge bål er tilladt så længe dette ikke generer naboen.


Brug genbrugsstationen til at komme af med haveaffald eller via afhentning af haveaffald, som sker hver 14. dag fra februar til november.

08

Vej og Fortov

 

Bestyrelsen går et årligt vejsyn.

Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov ryddet og fri for beplantning , samt sørge for at der er fri passage, og at træer ikke skygger for belysning.

Oplever du fejl og mangler ved vej og fortov samt andet, så brug appen Tip Gladsaxe til at indberette dette.

Det er så kommunens ansvar at udbedre dette.

Du kan også gå på Gladsaxe kommunes hjemmeside og tippe kommunen den vej.

11

TDC og WIZER


I forbindelse med nedgravning af fiber ser vi at arbejdet er blevet udført med svingende kvalitet, når fliser mm lægges igen.

Oplever du under og efter opgravning at ting ikke udføres korrekt så

tip Gladsaxe på deres hjemme side eller brug appen Tip Gladsaxe.


Se Tip Kommunen eller hent Tip Gladsaxe app fra

Android App  eller Iphone App

14

Dingeo - Få alt at vide

Har du interesse i at vide alt der er vær at vide om en bestemt adresse.

 • Sundhed
 • Risiko for oversvømmelse
 • Grundvands højde
 • Boligfakta
 • Lokalområde
 • Jordforurening
 • Luftforurening
 • Trafikstøj
 • Jordbundsforhold i området
 • Hårdhed af drikke vand
 • Fibernet mulighedder
 • Fredning
 • Og meget andet nyttigt
 • Klik på linket her!


 


03

Fjernvarme udbygning

Har du interesse i at vide hvad

der sker mht. udbygning af fjernvarme i vores område så kig her eller ønsker at deltage i forundersøgelse.   06

Brændeovne

 

Har du brændeovn så sørg for kun at fyre med tørt brænde eller andet lovligt brandbart materiale.


I forbindelse med fremtidige hushandler er der vedtaget en skrotningsordning pr 1/4-2021 af brændeovne fra før 2003.

Disse skal fjernes eller udskiftes med ny. Man har et år fra underskrift af skøde.

Kakkelovne, antikke ovne og åbne pejse er undtaget af ordningen.

09

Parkering i området

 

Gladsaxe kommune tillader parkering med 2 hjul på fortov såfremt der er fri passage for gående. 

Se regler ved at klikke her.

Parkering tilladt på vej med trailer og campingvogn (max 2000 kg) hvis det er max 24 timer.

Sørg for at parkere så udryknings kørertøjer har fri pasage.

Sørg for at parkere i kørselsretning og ikke foran udkørsler, sving og brandhaner mm.12

Sammenslutning af grundejerforeninger 


Grundejerforeningen er medlem af sammenslutningen af grundejerforeninger.

Har du ting som du mener kunne være af interesse for flere foreninger kan du kontakte dem.


Klik her for at gå til deres hjemme side

og skriv til bestyrelsen!


15

Sammen står vi stærkere

 

Grundejerforeningen er medlem af Sammenslutningen af grundejerfoereninger i Gladsaxe.

Sammenslutningen deltager i møder med Gladsaxe Kommune og taler grundejerenes sagVores forening er en frivillig forening med over 270 medlemmer. 

Vi sørger for, at vores område forbliver et skønt sted at bo. Vi holder arrangementer som fastelavn, sankthans og sociale arrangementer af forskellig type.

Vi sørger for at påvirke Glassaxe Kommunes lokal planer.

Vi er med i Sammenslutningen af grundejer foreninger og deltager i deres arbejde.

Over 300 matrikler i vores forening. 


Foreningen dækker disse veje.

Daltoftevej, Dalen, Grønnemose Alle,

Grønnemosen, Helleskrænten

Holmevej, Højvangen

Nordtoftevej ogToppen

Vores bestyrelse.


Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Udtalelser

"På grund af fortætning så er vores bolig område presset som aldrig før. Kommunen benytter lokalplanner til undtagelser og høringsfrist er nu kun 4 uger.

Hjælp os med at sætte en bremse på yderliger fortætning i vores hyggelige forening!"

Får du som nabo besked i e-boks  besked om høringssvar så kontakt os straks.


Jesper Funk - Formand

"Hjælp mig som kasserer med at holde vores informatioer aktuelle. Meddel ny ejer og sørg for at vi har en valid email addresse vi må kontakte dig på. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og husk at tilmelde betaling til PBS.

Det vil lette mit arbejde meget."


Nina Hanberg - Kasserer

Galleri