Om foreningen

Vi er en stor forening med en masse forskellige typer huse og boliger.

Vi forsøger at holde området pænt og grønt og sørger for at der er et godt naboskab.

På Holmevej er der en stor bronzealder gravhøj og ved gravhøjen holder vi vores arrangementer som Sankt Hans, fastelavn og andre sociale arrangementer.

Vores historie

Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.


Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde. Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.


I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhuse. Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960.


Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.


Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.


Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.


Garhøj er en gammel fredet bronzealder gravhøj og området bliver brugt til fastelavn og Sankt Hans og andre af foreningens arrangementer. 


Garhøjens Børnehave blev revet ned i 2019 og der blev opført 4 

rækkehuse som alle blevet en del af området.  

1919

2019

2020

2021

2023

Foreningen blev stiftet

Foreningen fejrer 100 års jubilæum.


På grund af Corona restriktionen måtte vi aflyse årets generalforsamling samt Sankt Hans. 

Årets fastelavn aflyses og årets generalforsamling bliver holdt virtuelt i skyen. 

Sankt Hans arrangement er indtil videre aflyst.

Årets fastelavn holdes den 18/2 kl 14 på Garhøjen holmevej 9.


general forsamling afholdes den 27/3 kl 19 i 

Søborgmagle kirke. Program følger via nyhedsbrevet.


Sankthans afholdes den 23/6-2023 på Garhøjen Holmevej 9. Program følger. 


Vores status 

300+

martrikler

270+

medlemmer