Om foreningen

Vi er en stor forening med en masse forskellige typer huse og boliger.

Vi forsøger at holde området pænt og grønt og sørger for at der er et godt naboskab,

I området er der på holmevej en stor grav høj som vi bruger til at afholde årets sankthans arrangement samt fastelavn og andre sociale arrangementer.

Vores historie

Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.


Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde.


Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.


I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhuse.


Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960.


Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.


Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.


Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.


Garhøj er en gammel fredet gravhøj og området bliver brugt til fastelavn og sankthans og andre af foreningens arrangementer.


Garhøjens Børnehaven samt boliger blev revet ned og der blev opført 4 ældrevenlige boliger.


I 1930 blev der lavet en talerstol som er blevet flittigt brugt og der blev afholdt markeder og bal på området1919

2019

2020

2021

Foreningen blev stiftet

Foreningens 100 års jubilæum.

Der var arrangeret en stor fest for at fejre dette, men pga for få deltagere blev vi tvunget til at aflyse dette.

På grund af Corona restriktionen måtte vi aflyse årets generalforsamling samt sankthans. 

Årets fastelavn aflyses og årets generalforsamling bliver holdt virtuelt i skyen. 

Sankthans arrangement bliver indtilvidere aflyst.

Vores status 

300+

martrikler

270+

medlemmer

7

bestyrelses medlemmer

Vores bestyrelse

Jesper Funk

Formand

Nina Hanberg

Kasserer

Jesper Dannisøe

Bestyrelsesmedlem 2

Jacob Vind

Suppleant 1

Jesper Dannisøe

Næstformand

Søren T. Færch

Bestyrelsesmedlem 1

Dorte Lykkegaard Korsbech

Bestyrelsesmedlem 3

Lone Bløcher

Suppleant 2