Persondataforordningen


Dette er hjemmesiden for Grundejerforeningen Grønnemosegaard.

De nye EU-Bestemmelser vedr. beskyttelse af persondata træder i kraft den 25. maj 2018.
I den forbindelse er der skærpede krav til hvordan personfølsomme data skal behandles.


Nedenstående er oplysninger hvordan vi behandler og opbevarer data fra vores medlemmer.


Som udgangspunkt har vi ikke personfølsomme oplysninger.


Her anvendes ingen cookies, men der kan være tale om registrering af person data på følgende områder.


Referater fra bestyrelsesmøder.
Referater fra generalforsamlinger
Tilmelding til nyhedsbreve
Tilmelding til arrangementer.
Bestyrelsen.
Informationer indsamlet i forbindelse med vejsyn.

Referater fra bestyrelsesmøder.
I forlængelse af bestyrelsesmøder skrives der referat som gemmes og underskrives af bestyrelsens medlemmer.
Disse referater kan indeholde oplysninger om navne eller adresse oplysninger på medlemmer/beboer i Grundejerforeningens område.


Oplysninger om disse data sker for at sikre gengivelse af det hændte på foreningens bestyrelsesmøde.

Referater fra generalforsamling.
I forlængelse af generalforsamling offentliggøres referat i overenstemmelse
med foreningens vedtægter.
Disse referater kan indeholde oplysninger om navne eller adresse oplysninger på medlemmer/beboer i Grundejerforeningens område.


Oplysninger om disse data sker for at sikre gengivelse af det hændte på foreningens generalforsamling.

Vejsyn.
I forlængelse af vejsyn laves der skrivelse til Gladsaxe kommune med fundne fejl og mangler i Grundejerforeningens Område
Oplysninger kan indeholde informationer om addresse samt beskrivelse af de fundne fejl og mangler.


Oplysninger om disse data sker for at sikre gengivelse af de fundne fejl og mangler til kommunen.

Tilmelding til nyhedsbrev.
Ved tilmelding som medlem/ikke medlem til at modtage nyhedsbreve skal man oplyse:

Navn
Addresse
Postnummer og by
Email

Disse oplysninger indhentes for at sikre at vi løbende har ajourførte oplysninger om foreningens medlemmer/kommende medlemmer og
for at gøre det muligt at slette/oprette brugere i forbindelse med fra- og tilflytninger.

Tilmelding til arrangementer.


Ved tilmelding som medlem til arrangementer såsom fastelavn og ture skal/kan man oplyse:

Navn
Addresse
Postnummer og by
Email
Antal deltagere fordelt på alder.
Telefon
Oplysninger til gavn for arrangementet.

Informationerne indhentes for at kunne sikre at arrengementer kan afholdes og medlemmet kan informeres
hvis der sker ændringer i forhold til det pågældende arrangement.
Email fra tidligere afholde arrangementer kan bruges til at informere om et efterfølgende lignende arrangement.

Bestyrelsen / Kasserer / Revisor


For foreningens bestyrelse,kasserer og revisor fremgår der følgende oplysninger.

Navn
Addresse
Postnummer og by
Email
Type af hverv
Telefon

Medlems informationer.

Ved indmelsese i forening indhentes der følgende oplysninger.


Medlemsnummer
Matrikel
Navn
Addresse
Postnummer og by
Email
Telefon
Kontingent beløb
Kontingent saldo
Kontingent Indbetalinger


Oplysningerne bruges til sikre betaling af kontingent, samt til brug for kommunikation til medlemmet.
I forbindelse med opkrævning via PBS er det medlemmet der tilmelder sig denne tjeneste og udbyder
der har ansvaret for data i denne forbindelse.
Framelding sker ligeledes af medlemmet selv ved udmeldelse.

Mere om dine oplysninger.
Vil du vide mere om de personoplysninger vi har registrerer eller ønsker du at få slette dine oplysninger,
kan du sende en mail til foreningens formand eller kasserer.


Formand: Formand@groennemosegaard.dk
Kasserer: Kasserer@groennemosegaard.dk


Du kan også finde adresse på disse på foreningens hjemmeside www.groennemosegaard.dk
under kontakter og skrive direkte til disse.


Foreningens hjemmeside er hosted hos one.com.


Hjemesidens indhold vedligeholdes af foreningens bestyrelse.


Foreningen har fællesdrev hos one.com samt google drev hvilket kun medlemmer af bestyrelsen har adgang til.